22 Listopad 2017 04:37
O nas: Nasze grupy
grupa I anglojęzyczna - KRASNOLUDKI

 

To grupa innowacyjna – dwujęzyczna.
Grupa realizuje innowację pedagogiczną "Jestem Poliglotą", która pozwala rozwijać zdolności językowe dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
 Dzieci uczą się śpiewać piosenek w obu językach, tańczyć, grać na instrumentach perkusyjnych, są także aktorami w przedstawieniach i teatrzykach dziecięcych.
Dużą radość sprawia „Krasnoludkom” wspólna zabawa w sali jak i zabawy ruchowe na pięknym placu zabaw.

 grupa II - MISIE

To najmłodsza grupa przedszkolna.

Naszym milusińskim zapewniamy miłą, rodzinną atmosferę. Szczególną uwagę zwracamy na potrzeby emocjonalne dzieci poprzez: ułatwienie adaptacji do warunków przedszkola, dostosowanie form i metod pracy do możliwości dziecka, stworzenie optymalnych warunków rozwoju. Podstawową formą działania jest zabawa. Dbamy, aby dzieci mogły rozwijać się wszechstronnie i mogły poznawać otaczający świat na wielu poziomach.

W ciągu dnia poza swobodną zabawą, uczestniczeniem w zajęciach ruchowych i zabawach przy muzyce, jest też czas na wyciszenie i relaksację oraz zabawy na placu przedszkolnym.grupa IV - PLASTELINKI

W przedszkolu dużą radość sprawia dzieciom wspólna zabawa jak również uczestniczenie w zajęciach, podczas których zdobywają nowe wiadomości i umiejętności. Dzieci uczestniczą w zabawach ze śpiewem oraz tanecznych, słuchają bajek i utworów literackich. Bardzo aktywnie biorą udział w różnych uroczystościach, konkursach, a także w spacerach i wycieczkach. Wykwalifikowana kadra dba o to, aby każde dziecko miało możliwość indywidualnego rozwoju, więc dodatkowo rozszerzana jest oferta zajęć o dodatkowe formy aktywności i nowoczesne środki dydaktyczne.

Wychowankowie dzięki różnorodnym działaniom nabywają coraz więcej samodzielności w czynnościach samoobsługowych, co wpływa na ich dobre samopoczucie w przedszkolu oraz pewność siebie.grupa III - BIEDRONKI

 

W tej grupie szczególną uwagę zwracamy na wychowanie w oparciu o wartości uniwersalne takie jak szacunek, odpowiedzialność, przyjaźń, tolerancję, współpracę i współodpowiedzialność. Systematycznie wprowadzamy zabawy wspierające rozwój emocjonalny, zabawy przeciwko agresji i integracyjne oraz bajki terapeutyczne. Stosujemy elementy muzykoterapii i arteterapii. Wiele uwagi poświęcamy też kształtowaniu postaw proekologicznych i zdrowego trybu życia. Zagadnienia związane z ochroną przyrody są dla nas bardzo ważne dlatego też dzieci wiedzą, co to znaczy być przyjacielem przyrody i najlepszym ekologiem w przedszkolu. Bierzemy udział w różnych konkursach międzyprzedszkolnych, plastycznych, muzycznych, teatralnych i ekologicznych.

Rozwijamy różnorodne talenty i uzdolnienia dzieci. Dobra atmosfera i życzliwość są dla nas najważniejsze.grupa V - MUMINKI

Program w tej grupie realizowany jest w oparciu o system wspierania dziecka w różnych sferach rozwoju, biorąc pod uwagę różnice indywidualne i możliwości konkretnego wychowanka. Prowadzone są zabawy, zajęcia, gry i ćwiczenia o charakterze ogólnorozwojowym, kształcące sprawność ruchową, manualną, koordynację wzrokowo-ruchową. Szczególną rolę odgrywają wszelkie czynności manualne, plastyczne, techniczne i konstrukcyjne. W działaniach uwzględniamy inwencję twórczą dziecka, jego potencjał i możliwości. Tworzymy warunki do osiągnięcia przez dziecko pełnej gotowości szkolnej. Z sukcesem bierzemy udział w różnorodnych konkursach i przeglądach, w których wychowankowie zdobywają nowe doświadczenia i ciekawe umiejętności.

Dużą część dnia poświęcamy też na gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, zabawy swobodne z wykorzystaniem sprzętu terenowego i rekreacyjnego na przedszkolnym placu zabaw.


589,820 unikalnych wizyt

Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2017 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.