Kadra pedagogiczna

 

Trzon kadry pedagogicznej stanowią doświadczeni nauczyciele o wysokich kwalifikacjach zawodowych. Większość z nich posiada stopień nauczyciela dyplomowanego. Prowadzą oni wysokiej jakości pracę wychowawczą, dydaktyczną i opiekuńczą. Troszczą się o prawidłowy rozwój psychofizyczny dzieci oraz przygotowują swoich wychowanków do życia w rodzinie i społeczeństwie.

 

Kadra pedagogiczna w roku szkolnym 2013/2014

 

dyrektor: mgr Anna Lelewska

 

Nauczyciele:

 

grupa I  - dyrektor mgr Anna Lelewska
 

 - nauczyciel mgr Barbara Szczygieł

 - nauczyciel mgr Alina Wyrwicka

   - lektor mgr Justyna Konieczna

                              

 

 


 

grupa II  - nauczyciel mgr Mariola Zygadło
 

 - nauczyciel mgr Anna Pawliskowska - Bukowiecka

 - nauczyciel mgr Alina Wyrwicka

 - nauczyciel mgr Grażyna Bagan

  

 

 

 

 

 

 

grupa III   

 - nauczyciel mgr Ewa Bryk

   - nauczyciel mgr Alina Wyrwicka

                 

 

 

 

 

grupa IV

 - nauczyciel mgr Beata Tupajka

   - nauczyciel mgr Grażyna Bagan

                 

 

 

 

grupa V   - nauczyciel mgr Maria Włodarczyk
   -  nauczyciel mgr Ewa Krukowska

               

Wygenerowano w sekund: 0.38